BLOG DETAIL

INDIRECT LICHT

Indirect licht

INDIRECT LICHT - WELZIJN EN PRODUCTIVEIT

Een vooraanstaand onderzoek heeft uitgewezen dat twee derde van werknemers een voorkeur heeft voor het werken onder indirecte lichtsystemen. Deze indirecte systemen zorgen ervoor dat medewerkers niet verblind worden en minder last hebben van zogenaamde glare op hun scherm. Ook wees dit onderzoek uit dat indirect licht zorgt voor minder vermoeide ogen en minder problemen met het focussen van de ogen. De productiviteit van de werknemers onder indirect licht ging significant omhoog en de werknemers gaven aan een hogere mate van tevredenheid te voelen bij indirect licht in hun werkruimte.

In het onderzoek werden indirecte licht systemen vergeleken met parabolische lichtsystemen. Parabolische systemen kenmerken zich door de zichtbaarheid van de directe lichtbron waarbij met felle spiegels in het armatuur geprobeerd wordt het licht efficiënt te richten.

Kantoormedewerkers die gebruik maakten van computers toonden een hogere mate van tevredenheid met de indirecte lichtsystemen dan met de parabolische systemen. Ook de kwaliteit van het licht werd beter bevonden bij de indirecte systemen, gemeten volgens de lichtkwaliteitsindex van Maran and Yan (1989).

Een andere bevinding was de mindere mate van ‘glare’ die werd ervaren bij de indirecte lichtsystemen. Glare is de reflectie die bijvoorbeeld op een computerscherm plaatsvindt door licht.

Misschien wel de belangrijkste bevinding is dat medewerkers minder vermoeide ogen ervoeren en tevens minder problemen hadden met het focussen van hun ogen. Dit leidde er toe dat medewerkers ook werd gevraagd hun eigen productiviteit te rapporteren. Waar daglicht minder een rol speelde rapporteerden de medewerkers een productiviteit die 8% hoger was onder indirect licht dan onder parabolisch licht. Concluderend vanuit de kant van de medewerkers was dat indirect licht, zachter, minder fel, plezierig en comfortabel was.

Productiviteit
In het Reno postkantoor in Nevada is een onderzoek gedaan naar de effecten van indirecte verlichting op de productiviteit van werknemers. Na 20 weken in het gebouw met indirecte verlichting te hebben gewerkt lieten de resultaten zien dat de productiviteit met 6% was gestegen. De medewerkers sorteerden 1060 brieven in de tijd dat in de vorige situatie 1000 brieven werden gesorteerd. Het percentage fouten daalde tot 1 fout per 1000 brieven. Het Reno postkantoor had na de renovatie de meest productieve postsorteerders van het gehele westelijke Amerikaanse continent.

De energiebesparingen die energiezuinige LED panelen met zich meebrengen worden door deze factoren overschaduwd door de voordelen van toegenomen productiviteit van werknemers. Om dit te illustreren nemen we een gemiddeld jaarsalaris van een medewerker van 40.000 euro per jaar en gebruiken we afwezigheid als indicator van productiviteit. Afwezigheid is 7% en door de installatie van indirecte LED blijkt dat dit met 15% wordt verbeterd. Dit betekent dat productiviteit ongeveer met 1% stijgt. Een productiviteitsstijging van 1% resulteert in een waardestijging van 400 euro per werknemer. De productiviteitsstijging bij een bedrijf met 100 werknemers is dan 40.000 euro per jaar. Oftewel, vele malen de waarde van de energiebesparing alleen.

Bronnen
Cornell University: 1995, Hedge, A. Sims, W.R and Becker, F.D: The effects of lensed-indirect uplighting and parabolic downlighting on the satisfaction and visual health of office workers, Ergonomics, 38, 260-280
Marans, R. W. and Yan, X. 1989: Lighting quality and environmental satisfaction in open and enclosed offices, Journal of Architectural and Planning Research, 6, 118-131.

posted by Ton Koop
21 mei 2014

LATEST

TWEETS

MetCreative proudly presents brand new CACOON Theme
#MetCreative

Wordpress version of the Kabubu Theme is on the way, it will be available approximately in 10 days
#MetCreative

Condoma is now on Wordpress, see our portfolio for it.
#MetCreative

Check out The Wetro : http://themeforest.net/item/the-wetro-creative-wordpress-theme/4635357
#MetCreative